fbpx
Pobožnosť, spokojnosť a zisk
Sú ľudia, ktorí sú spokojní a nie sú zbožní.
A sú ľudia zbožní, ktorí nie sú spokojní… Kam by si sa zaradil?
 
A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 1 Tim 6:6
 
V tejto vete sú tri podstatné mená: pobožnosť, spokojnosť a zisk. Ako spolu súvisia?
 
Prečo je oboje dôležité – zbožnosť i spokojnosť?
 
Pobožnosť otvára dvere do večnosti… dáva nášmu životu širší zmysel, spoznávame, kto sme, kto je Boh, aký je Jeho vzťah k nám, aké je naše poslanie.
Spokojnosť nám pomáha žiť dobrý život tu a teraz. Oslobodzuje nás. Ak sme nespokojní, sme neslobodní, ale spokojnosť oslobodzuje…
Žiť ako slobodný človek s perspektívou večnosti je skutočne veľkým ziskom. Je to bohatý život s ešte lepšou budúcnosťou.
 
Z prednášky, ktorá odznela na ROS Košice 1.8.2020
 
Zverejnené: 18. augusta 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed