fbpx
Ako študovať Bibliu (nielen) v skupine pomocou 5P
Prednosti tohto spôsobu štúdia Biblie sú, že je jednoduchý, univerzálny, má misijný rozmer a je veľmi praktický.  A zvládne ho každý. Naozaj.
 
Túto metódu používajú aj misionári (od nich som sa o nej dozvedel) v krajinách, kde je ťažké šírenie kresťanskej viery. Dokonca som počul príbeh ako touto metódou viedli miestnych ľudí v moslimskej krajine k objavovaniu kresťanskej viery. Po čase sa však misionári museli presťahovať do iného mesta. V tom čase sa ešte nikto z danej skupiny moslimov nebrátil k Bohu. Ale mali záujem spoznávať Ježiša. A tak táto skupina moslimov pokračovala v štúdiu Bibliu touto metódou ďalej aj bez toho, aby bol medzi nimi niekto kresťanom! Keď to zvládnu oni, prečo by sme to nezvládli my? 
 
Pôvodný názov je Discovery Bible Study. Ja som túto metódu mierne upravil na 5P, aby sa nám jednotlivé prvky ľahšie pamätali. Kto má záujem o pôvodnú, či rozšírenú verziu, môže si stiahnuť do mobilu apku Discover App (tam nájdeš aj plány štúdia) alebo ísť na webstránku  www.dbsguide.org/
 
1. Prečítaj Písmo:  Prečítaj si vybranú časť z Biblie viackrát, prípadne z rôznych prekladov. Ak ste v skupine viacerí, môžu nahlas prečítať text 2-3, najlepšie z rôznych prekladov Biblie. 
 
2. Pozoruj a porozmýšľaj:   Odpovedz postupne na nasledovné otázky: Čo hovorí tento text o Bohu, čo o človeku, čo o Ježišovi? Keď študujete v skupine, postupne diskutujte o týchto otázkach.  
 
3. Praktizuj Pravdu:  Ak je pravdou to, čo si čítal, ako by sa malo zmeniť moje konanie/premýšľanie, hovorenie? Diskutujte o tejto otázke v skupine. Toto je dôležitá otázka, pretože bez aplikácie nám zostanú prinajlepšom vedomosti, ktoré však nebudú meniť náš život. 
 
4. Podeľ sa a povedz o tom ďalším: Popremýšľaj, komu by si mohol povedať o tom, čo si sa naučil z Biblie pri tomto štúdiu.  Tento posledný bod je zvyčajne najväčšou výzvou, ale nemali by sme skončiť pri aplikácii pre svoj život. Premýšľajme, kto iný by ešte potreboval počuť toto posolstvo? Toto je skutočne rozdielová otázka, ktorá mení konzumentov Božieho požehnania na svedkov Pána Ježiša. 
 
5. Pomodli sa: Modlitba je dobrá aj na začiatku stretnutia. Určite sa pomodli(-te) a predlož(-te) Bohu to, čo by ste chceli na základe Jeho slova aplikovať do svojho života. Modli(-te) sa za ľudí, ktorí by potrebovali počuť toto posolstvo, aby ti Pán Boh umožnil im o tom povedať. 
 
 
Dôležitá poznámka
Pri tomto spôsobe štúdia Biblie nie je potrebný „vedúci, ktorý všetko vie“. Vedúci je v podstate len moderátor, ktorý dbá na to, aby skupina v danom čase stihla prejsť všetkými 5P a nič neodflákla. A tiež, aby sa čím viacerí zapojili do diskusie (bez násilia). Úlohou moderátora nie je mať odpovede na všetky otázky, ani nie je jeho úlohou podať výklad textu, ale moderovať a povzbudzovať diskusiu. Pri takomto spôsobe je úplne prirodzene možné, aby sa pri moderovaní v priebehu času na jednotlivých stretnutiach striedali viacerí, ktorí sú ochotní. 
Ak pri štúdiu narazíte na vec, s ktorou si neviete rady, je úplne v poradku povedať „neviem“. Dohodnite sa, kto sa pokúsi zistiť či nájsť odpoveď do ďalšieho stretnutia (Spýtate sa kazateľa, prečítate biblické komentáre a pod.). 
Táto metóda štúdia Biblie je nízkoprahová. Nikto v skupine nemusí byť teológ a rečník, aby ste to zvládli k prospechu. 
Teologickým východiskom tejto metódy je presvedčenie, že keď človek premýšľa nad Božím slovom, tak Duch Svätý pôsobí. 
 
Bonus: Je užitočné na začiatku stretnutia sa porozprávať o tom, ako sa vám darilo aplikovať minulú tému do svojho života, komu ste o tom mali príležitosť povedať, a pod. Tiež sa môžete v úvode modliť za to, aby vám Pán Boh srkze Ducha Svätého umožnil pochopiť to, čo potrebujete pre svoj život. 
 
Tip 1: Svoje pozorovania a myšlienky z diskusie ako aj aplikcie či modlitebné námety si zapíšte. V priebehu ďalších dní sa k nim môžete vrátiť ako k modlitebnému námetu ako aj na vyhodnocovanie svojho napredovania. 
Tip 2:  Môžete tento spôsob premýšľania nad Bibliou skúsiť aplikovať aj na domácich pobožnostiach. 
Tip 3: Tento spôsob štúdia Biblie je možné použiť aj online cez aplikáciu, ktorá umožňuje videohovor. To v prípadoch, že sa neviete ako skupina stretnúť osobne.
 
Zverejnené: 18. mája 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed