fbpx
Nahnevaný Ježiš

 

Nahnevaný Ježiš
 
V príbehu o Lazarovi je spomenuté nielen to, že Ježiš plakal.
Je tam tiež napísané, že sa v Ňom zachvel duch. Je to spomenuté dokonca dvakrát.
Čo to znamená?
 
Timothy Keller vo svojej knihe Stretnutia s Ježišom poznamenáva, že to nie je dobrý preklad.
Hovorí, že to slovo v 38. verši znamená, že Ježiš je nahnevaný.
Na čo je Ježiš nahnevaný?
Je nahnevaný na smrť. Nie je zmierený s tým, že človek trpí a zomiera. My si na to zvykáme, berieme to ako fakt, ale Ježiš s tým zmierený nie je. Smrť nebola Božím plánom pre človeka. Smrť je dôsledok hriechu. A Ježiš prišiel smrť poraziť. Aby raz opäť nastala doba, kedy smrť nebude mať miesto…
 
Zároveň Ježiš vie, že keď vzkriesi Lazara, bude to potvrdenie rozsudku smrti nad Ním.
Vie, že to spustí lavínu.
Vie, že to priblíži Jeho vlastnú smrť.
Vie, že keď Lazar z hrobu vyjde, On tam bude musieť vojsť!
 
Keď Ježiš plakal, ľudia okolo povedali: Pozrite ako miloval Lazara.
My môžme povedať: Ale pozrite ako miloval nás!
 
Vošiel do hrobu, aby sme my mohli vyjsť.
Išiel na kríž, aby sme my nemuseli.
Zomrel, aby sme my mohli žiť.
 
Aký nádherný Spasiteľ.
 
(Tento blog je piatou časťou kázne, ktorú som mal v Žiline. Vypočuť si ju môžete tu:Odvaľ kameň.)
Zverejnené: 5. júla 2017

Súvisiace články

Slavomír Slávik

riaditeľ, komunikátor, bloger
Má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed