fbpx
Vianočné mýty – odpovede ku kvízu
Koľko toho vieš o Vianociach?
 
Naša kultúra výrazne ovplyvnila naše chápanie príbehu Ježišovho narodenia. Kvôli tomu vzniklo veľa nepochopení a deformácii. Tento kvíz nám pomáha ujasniť si rozdiel medzi pôvodným biblickým príbehom a neskoršími dodatkami.
 

V tomto blogu sa dozvieš správne odpovede ku vianočnému kvízu. O samotnom kvíze, ako ho hrať a odkaz priamo na kvíz nájdeš v tomto blogu: Vianočné mýty – kvíz. 

Ak si nechceš pokaziť zábavu a chceš si najprv zahrať kvíz, nečítaj ďalej!

Pod obrázkom sú riešenia kvízu.

 christmas 5751280 1920 orez pasik uzky

 
Vianočný kvíz – odpovede
 
 
1. Kedy sa narodil Ježiš?
 • Nevieme to naisto, ale podľa dostupných údajov to bolo najpravdepodobnejšie medzi rokmi 7-4 p.n.l.
 
2. Ako sa volala Ježišova mama? 
 • Mária. Matúš 1:18  Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.
 
3. Ježiš sa narodil v Nazarete
 • Nie, narodil sa v Betleheme. Matúš 2:1  Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
 
4. Aké zamestnanie mal Jozef? 
 • Tesár. Matúš 13:55  Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?
 
5. Prečo Jozef a Ježišova matka neboli ubytovaní v hostinci (hoteli)?
 • Lukáš 2:7  I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.
 
6. Ako sa Jozef a Mária dostali do Betlehema?
 • Nevieme, Biblia o tom nehovorí. Domnienka je, že Mária šla na oslovi, pretože bola v pokročilom tehotenstve.
 
7. Po svojom narodení bol Ježiš uložený do košíka
 • Nie, bol uložený do jasiel. Lukáš 2:7  I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.
 
8. Jasle, kam bol uložený Ježiš, sú
 • miesto na krmivo pre zvieratá.
 
9. Ktoré zvieratá boli prítomné pri Ježišovom narodení?
 • Biblia o tom nehovorí.
 
10. Odkiaľ prišli traja mudrci k Ježišovi?
 • Z východu. Matúš 2:1  Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema
 
11. O akom znamení hovoril anjel pastierom, že nájdu?
 • Lukáš 2:12  A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
 
12. Akými slovami pozdravili anjeli pastierov?
 • Lukáš 2:14  Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
 
13. Čo je to kadidlo?
 • Vonná látka vyrobená z miazgy stromu.
 
14. Čo je myrha?
 • Vonná látka používaná napr. pri pohreboch. Ján 19:39  A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k Nemu, a priniesol asi sto funtov myrhy zmiešanej s aloe. 40  Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať.
 
15. Za Ježišom prišli určite traja mudrci
 • Nie. Biblia to presne nehovorí. Určite ich bolo viac ako jeden – Matúš 2:1  Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema. Domnienka je, že boli traja podľa počtu darov, ktoré doniesli Ježišovi – Matúš 2:11  I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 
16. Kým vlastne boli „mudrci“?
 • Astrológovia; v tej dobe sa nerozlišovalo medzi astronómiou a astrológiou.
 
17. Kde našli mudrci Ježiša?
 • V dome. Oni prišli za Ježišom o niečo neskôr, nie hneď po Jeho narodení, preto už Jozef s Máriou medzitým zrejme našli miesto na ubytovanie. Matúš 2:11  I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
 
18. Prečo šli Jozef a Mária do Betlehema?
 • Lukáš 2:1  V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet.
 
19. Prečo šiel Ježiš do Egypta?
 • Matúš 2:13  Keď odišli, ajhľa, anjel Pánov zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby Ho zahubil.
 
20. Ježiš sa zrejme nenarodil 25.12.
 • Pravda. Nevieme, kedy sa presne narodil; narodenie Ježiša sa začalo oslavovať ako cirkevný sviatok až od 4. storočia. Keďže presný dátum nevieme, cirkev mala slobodu ho určiť na ľubovoľný termín. Stanovila ho na termín pôvodne pohanských sviatkov.
 
21. V ktorých evanjeliách sa píše o Ježišovom narodení?
 • Matúš a Lukáš
 
Vianočný príbeh si môžete prečítať v Biblii v evanjeliách: Matúš 1:18-25, Matúš 2:1-23Lukáš 1:26-38, Lukáš 2:20. 
Zverejnené: 22. decembra 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed