fbpx
Konal Ježiš náhodne?
 
Na prvý pohľad sa môže javiť, že Ježiš konal náhodne, ako prišlo, čo deň dal. Samozrejme, nemáme Jeho denník, nemáme prečítané Jeho myšlienky. Ale Ježiš opakovane vyjadroval, že si bol vedomý dôvodu*, pre ktorý prišiel a konal tak, aby sa Otcov zámer pri Ňom naplnil. Niekedy preto od davov utekal, inokedy ich naopak zhromažďoval. Môžeme však vidieť, že trávil nemálo času v osobnom stíšení pred nebeským Otcom, skrze modlitbu a rozjímanie. Tiež poznal spamäti ohromné časti Tanaku (tá časť Biblie, ktorú my označujeme ako Stará zmluva). A poznal nielen ich slovné znenie, ale aj význam.
 
Ako zmysluplne viesť svoj život? Určite k tomu patrí premýšľanie, stanovovanie si cieľov, prepočítanie si nákladov, apod. (Lk 14:28) Kresťan je volaný Bohom k tomu, nielen aby konal, ale aby bol. Ak chcem byť Božím obrazom, ak chcem vo svojom živote zrkadliť Krista, tak ten minimálny plán pre duchovný rast je: tráviť pravidelne čas s Bohom v tichu, modlitbe a premýšľaní nad Jeho Slovom. Určite k tomu patrí aj učenie sa častí Biblie spamäti ale aj snaha o správne pochopenie významu Božieho slova. Je to pestovanie praktickej, každodennej osobnej teológie.
 
 
 
Zverejnené: 30. apríla 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed