fbpx
Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie

 

V sobotu som bol poslúžiť slovom na zborových dňoch v Čiernom.

Mottom bol verš z evanjelia podľa Matúša: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť….“

Keď som sa na slovo pripravoval, uvedomil som si, že keď Ježiš hovorí o tom, aby sme neboli ustarostení o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si budeme obliekať, dáva nás do protikladu k  ľuďom, ktorí vo svojom živote s Bohom nerátajú.
Hovorí: vy, ktorí  ma nasledujete, vy sa správajte inak, nebuďte ustarostení o svoje životy tak ako všetci ostatní… Hľadajte Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a nebojte sa.  O to všetko, čo potrebujete, sa Boh postará…

 

Sú teda naše životy úplne iné, ako životy ľudí, ktorí sú bez Boha?
Máme medzi sebou iné vzťahy, inak nakladáme s peniazmi, máme nové priority v živote?

 

Nuž sme k tomu pozvaní….

Zverejnené: 24. júna 2013

Súvisiace články

Slavomír Slávik

riaditeľ, komunikátor, bloger
Má za sebou TU Zvolen, EBF UK, Média a komunikácia Nórsko. Manžel, otec, kazateľ, manažér, komunikátor. Nerád sa háda, rád počúva iných. Túži po tom, aby Boží príbeh inšpiroval stále nových ľudí.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed