fbpx
Ako to beží…

 

 Evanjelizačné stredisko je i ďalej vslužbe Pánovej aj vo väzniciach. Navštevujeme aj tento rok pravidelne niekoľko väzníc. Najčastejšie Bratislavu, Leopoldov Ilavu, Prešov, Košice, Šacu, Sabinov, Ružomberok, Banskú Bystricu-Kráľovú. V tejto službe pomáhajú aj bratia Ľubomír Ďuračka st., Jaroslav Spodniak st., novšie aj bratia Dušan Havrilla, Janko Murtin. Okrem toho beží s väzňami aj bohatá korešpondencia je to okolo dvesto ľudí a niektorí znich vypracovávajú aj náš biblický korešpondenčný kurz. Tým ktorým nik z rodiny nepomáha, posielame na nárokovú balíčenku balík s hygienou a vecami na písanie+ okolo päť známok do balíka a obálky. Stretnutia vyzerajú tak, že sú to buď osobné rozhovory, alebo forma pobožnosti-biblické hodiny. Jestvuje niekoľko hlbších kontaktov a vzťahov s jednotlivcami, ktorí našli Pána Ježiša, alebo Ho hľadajú. V niektorých väzniciach vieme usporiadať aj program navyše, čo znamená, že tam pozveme nejakú kresťanskú hudobnú skupinu a usporiadajú koncert, alebo nejakého zaujímavého rečníka. Napríklad v B.Bystrici -Kráľová boli pozvaní brat Robin Rushing so seminárom o Biblii a dinosauroch, brat Jaroslav Spodniak st. so svojím svedectvom A tiež brat Jožko Kováč z Detskej misie, ktorý tiež poslúžil svojim svedectvom viery a porozprával aj o službe Detskej misie. Bolo to všetko vzácne obohatenie. Ďalej chystáme podobné stretnutia.

 

Ako je známe, človek ktorý uverí vo väznici, to nemá ľahké a je postavený celkom v čas do preskúšania toho, ako zobral vážne vieru v Krista. Veľa krát v tom ,,pomáhajú“ spolu odsúdení, niekedy žiaľ aj niektorí z personálu. Nejeden zápas je aj prehratý, aj keď je znašej strany záujem a snaha byť na pomoci ako sa dá. Aj spomínaný brat Lukáš, ktorý napísal svedectvo a mnohých podľa odoziev povzbudilo, je v tomto čase v zápasoch a bojoch a nemá sa dobre. Uvedomujeme si čo znamená aj v takýchto položeniach vrúcna modlitba k Pánovi. Prosíme pomôžte v týchto zápasoch na modlitbách aj vy. No celkom pekne sa začína prejavovať viera Viktora spoluväzňa Lukáša, ktorému Lukáš svedčil a spočiatku až tak nejavil záujem, dnes sa aktívne zapája aj na pobožnostiach a ide bližšie k Pánovi. Teší sa nie odlho na prepustenie a na to že budeme aj vonku pokračovať v započatom.V Ružomberku je Jaro, ktorý tiež s úprimnosťou ide za Pánom Ježišom, tiež bojuje boj viery a ustáluje sa v biblickej viere. Tu je aj herec Dušan Cinkota, na ktorého sa nás ľudia neraz pýtajú, lebo mnohí vedeli, že bol už s nami v kontakte. Stretávame sa takmer pravidelne na našich evanjelických pobožnostiach a dopisujeme si.Navštevujeme niekoľkých ľudí aj na doživotných trestoch v Ilave a Leopoldove.

 

Stretávame sa ako sme už uviedli aj s ľuďmi na slobode, ktorí chcú naďalej s našou misiou udržiavať kontakt. Tak je s nami v spojení Patrik, ktorý žije slušný a pekný život, pracovne je už nejaký čas v Anglicku a teraz mal doma na Slovensku svadbu, na ktorú som aj bol pozvaný. Potriasol som rukami novomanželom na sobáši a poprial požehnanie od Pána a Mazl tov! Rovnako sa nedávno oženil aj Števo, ktorého svedectvo sme uviedli v našom Informačnom liste ešte pred Lukášovým.Erik, ktorý žil načas vo Veľkom Slavkove má teraz trochu problémy so sebou a teraz sa nekontaktuje s nami, ani so slúžiacimi v Slavkove.Tento rok bol zväzenia prepustený Pavol od Komárna, ktorý je snami vo vzťahu už možno viac ako desať rokov. Nežije sa mu na slobode ľahko, má strašne nízky invalidný príjem, ale pokiaľ vieme, snažíme sa mu pomôcť nejakou občasnou poštou vo forme balíka, či stravného lístka. Zvykne volávať telefonicky a aj tak sme v spojení a je nadšený, že sme v kontakte. Naposledy vtelefonáte s radosťou spomínal, že un ejakého známeho sa dostal na internet a našli tam našu evs stránku a že tam mohol vidieť na blogoch foto pracovníkov EvS, tak už vie ako vyzeráme. Jeden verný dopisovateľ Dušan z Vranova, s ktorým sme sa mali možnosť aj často vídavať na našich pobožnostiach v ústavoch v ktorých práve bol a ktorý je už skoro tri roky na slobode a žije snaživý život, tiež je pracovne často vycestovaný v zahraničí. Číta Božie Slovo, našu a inú kresťanskú literatúru a tým sa sýti, keď sa mu nedarí navštíviť spoločenstvo veriacich.

 

Tak to je zopár aktuálnejších informácií otom čo sa deje na pôde väzenskej misie Evanjelizačného strediska. Myslite na nás na modlitbách.Ak by ste sa chceli aj pravidelne a konkrétne modliť za veci tejto služby, prosíme prihláste sa nám. Modlitby sú veľmi dôležité. Pán Ježiš vás žehnaj bohato. j

Zverejnené: 26. augusta 2013

Súvisiace články

Janko Hevera

väzenská misia, duchovné poradenstvo
Zdanlivo najtichší člen nášho tímu. Viac koná ako rozpráva. Neúnavne navštevuje väzňov po celom Slovensku, denne napíše niekoľko listov a strávi v rozhovoroch a telefonátoch aj niekoľko hodín.

Posledné blogy