fbpx
Ako sa nestať heretikom?
Ako si budovať správnu teológiu?
Ako správne vyhodnocovať rôzne javy a témy?
Ako si vytvárať správny kresťanský svetonázor?
 
Ako si budovať správne postoje, ktoré sú zakorenené v pravde Písma svätého, ktoré sú zároveň v kontinuite s vierou cirkvi, sú rozumné a reflektujú pravdivo aj našu skúsenosť?
 
Dobrou pomôckou môže byť tzv. Weslyánsky štvoruholník, ktorý pochádza z metodistickej tradície.
Každý názor, postoj, presvedčenie, doktrínu, jav, tvrdenie a pod. vyhodnocujeme pomocou 4 kritérii: Biblie, tradície, skúsenosti a rozumu. 
Pre kresťana je Biblia primárnym zdrojom, ktorým posudzujeme všetko ostatné. Avšak Biblia nedáva hotové odpovede na všetky otázky, s ktorými sa môžeme v živote stretnúť.
Preto k slovu prichádza tradícia. Pod tradíciou rozumieme múdrosť Božieho ľudu (cirkvi) naprieč dejinami. Pozorne načúvame, ako podobné otázky riešili naši bratia a sestry v minulosti. 
Skúsenosť je súčasťou nášho osobného príbehu. Skúsenosti nás silno formujú (ale môžu aj deformovať). Skúsenosť je to, čo prežívame alebo sme prežili.
Rozum je darom od Boha. Viera a rozum nejdú proti sebe. Rozum nevie vysvetliť všetko, ale mali by sme ho poctivo používať pri hľadaní pravdy.
 
Klaďme si tieto otázky:
 • Čo o tom hovorí Biblia?
 • Čo k tomu hovorí tradícia cirkvi?
 • Aká je moja osobná skúsenosť?
 • Je to rozumné? Dáva to zmysel?

 

Takýto vyvážený prístup nám pomôže, aby sme:
 • Nevytrhávali veci z kontextu Biblie.
 • Nešli slepo podľa cirkevnej tradície.
 • Nepreceňovali svoje skúsenosti.
 • Nepreceňovali svoj rozum.

 

Zároveň nám pomôže, aby sme:
 • Neignorovali a neohýbali Písmo sväté podľa seba.
 • Neignorovali múdrosť predchádzajúcich svedkov viery
 • Neignorovali relevantnú vlastnú skúsenosť alebo skúsenosť iných.
 • Nepotláčali a nepodceňovali rozum.

6WT

 

Sledovať ma môžete aj na Facebooku a Instagrame. 

Zverejnené: 7. septembra 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed