fbpx
Štúdium Biblie môže byť zábavné! (Grafická metóda štúdia Biblie)
Ak mi niekto povie, že sa pri štúdiu Biblie nikdy nenudil, tak  mám podozrenie, že buď klame alebo nikdy Bibliu v skutočnosti neštudoval.Jednoducho, každý z nás z času na čas upadne do rutiny a odtiaľ je už len krôčik k nude. Je preto užitočné obmieňať spôsoby, akými čítame a študujeme Bibliu. 
 
Jeden zo spôsobov ako študujem Bibliu je tzv. grafická analýza textu. Znie to zložito, ale v skutočnosti je to zábava. Jednoducho si text rozčlením podľa logických častí na slová/frázy a viditeľne ich oddelím. Niekedy použijem aj kurzívu, veľké či tučné písmo. Prípadne ďalšie značky ako sú šípky, alebo rôzne ikonky. Takto si lepšie uvedomím obsah textu. Je to vlastne istý druh rozjímania nad biblickým textom. Zastavujem sa pri jednotlivých frázach, slovách, premýšľam nad nimi, prípadne si zapíšem poznámku a modlím sa. Tiež  sa mi takto text ľahšie učí naspamäť. Niekedy si  takto rozpísaný text na papieri položím/vylepím na viditeľné miesto a vraciam sa k nemu,opakujem si ho. Táto metóda je vhodná zvlášť pri siahodlhých Pavlových vetách. ? Tiež môže oživiť rutinu a nudu pri čítaní Biblie. Pointou nie je vytvoriť pekný obrázok ale rozčleniť si videteľne text tak, aby mi to pomohlo lepšie si uvedomiť a pochopiť jeho obsah. 
Tu je niekoľko ukážok ako to môže vyzerať. 
 Efezskym 1 3 14Efezským 1 15 22 blackEfezským 2 1 10
 
Zalm 50 15 grafickyJudu 1 20n graficky
 
 
Tip 1:
Táto metóda môže byť kombinovaná napríklad s IŠB (induktívne štúdium Biblie), kedy v prvej fáze si text takto graficky rozčleníme a v druhej časti prechádzame cez text otázkami z IŠB. Rôzne spôsoby štúdia Biblie sú popísané napr. v článku Metódy štúdia Biblie.
 
Tip 2:
Takto rozobrať text je možné aj na biblickej hodine alebo na mládeži, a potom ho zavesiť v miestnosti na viditeľné miesto. Moje príklady uvedené vyššie sú presne z takéhoto kontextu. Pozitívum je, že tí, čo sa zúčastnili tohto stretnutia,  budú mať takto daný text na očiach a týmto spôsobom sa im pripomenie. A ostatných to iste tiež zaujme, lebo to nie je len tak napísaný citát, ale niečo zvláštne.
 
Tip 3:
Prípadne táto metóda môže byť  použitá aj ako aktivita, kde jednotlivci alebo skupiny budú takto pracovať s textom samostatne, a potom odprezentujú svoje výtvory. Nie je to súťaž o najlepší výtvor. Niekto sa pri tom vyblázni možno viac, iný menej, ale pointa je, že čo (nové) sme si takto uvedomili alebo objavili pri biblickom texte. V prípade takéhoto verejného prezentovania navrhujem začať tými, ktorí to majú skromnejšie a jednoduchšie (nie každý rád píše a kreslí) a na každom treba niečo oceniť a povzbudiť. Opakujem, nemá to byť prezentácia umeleckých zručností jednotlivcov ale zdieľanie toho, ako ku mne Boh prehovoril touto metódou cez daný bliblický text. 
 
Tip 4:
Na mojom instagrame nájdeš niekoľko ďalších príkladov. Hľadaj biblické verše na zelenom podklade.  
Zverejnené: 12. augusta 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed