fbpx
Keď spravodlivosť kríva
Aplikujme tu rady Timothy Kellera, ktorý hovorí o dvoch možnostiach, ako sa môžeme vysporiadať so svojimi emóciami. Bez ohľadu na to, či sme nábožensky alebo sekulárne založení, pravdepodobne máme tendenciu reagovať jedným alebo druhým spôsobom.
 
Náboženský človek má tendenciu svoje emócie potláčať. Však predsa ako cnostný človek by som sa mal vedieť ovládať!
Sekulárny človek má tendenciu dať svojim emóciám voľný priebeh – mám chuť kričať, mám chuť ísť do ulíc, najradšej by som…
 
Potláčať svoje emócie nie je cesta. Vnútorne nás to aj tak zožiera. Môže to dokonca znamenať, že na spravodlivosť rezignujeme.
Dať svojim emóciám voľný priebeh znamená prestať rešpektovať pravidlá a sami sa tak môžeme stať tými, ktorí budú spravodlivosť kriviť.
Jedna z možností, ako sa konštruktívne vysporiadať s frustráciou v takejto situácii, je modliť sa žalmy.
 
Modlitba nie je rezignácia, ani útek. Ak Boh skutočne jestvuje, tak potom platí, že u Neho sa nič nestratí a má zmysel k Nemu volať.
Preto modliť sa žalmy znamená nasmerovať svoje emócie tam, kam patria – k Bohu.
 
Žalm 94 je vhodný pri frustrácii z nespravodlivosti. Všimni si, ako žalmista nezakrýva svoje emócie. Vyjadruje svoj hnev, svoje sklamanie i bolesť. Kričí, vyzýva Boha, aby zasiahol.
Pred Bohom sa nemusíme na nič hrať. On vie, čo je v hĺbke nášho srdca. Možnosť hrať s Ním otvorenú hru je oslobodzujúca.
 
Pri čítaní tohto žalmu sa môžeme zastaviť, prerozprávať myšlienku, stotožniť sa s ňou…
 
1 Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvej sa!
2 Zdvihni sa, Sudca zeme, pyšným odplať, čo napáchali!
3 Dokedy, Hospodine, budú bezbožní, dokedy budú jasať bezbožníci?
4 Chrlia drzé reči, vystatujú sa všetci páchatelia neprávosti.
5 Ó Hospodine, deptajú ľud Tvoj a potláčajú Tvoje dedičstvo.
6 Hrdúsia vdovy, cudzincov a vraždia siroty.
7 A hovoria: Nevidí to Hospodin a nepozoruje Boh Jákobov.
8 Majte rozum, vy hlúpi v ľude! Vy, blázni, kedy zmúdriete?
9 Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril?
10 Či nekarhá Ten, ktorý trestá národy? Či nevie Ten, ktorý vyučuje človeka?
11 Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych.
12 Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine, a zo zákona svojho vyučuješ,
13 aby si ho zabezpečil pred zlými časmi, kým bezbožnému nevykopú jamu.
14 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo.
15 Súd navráti sa k spravodlivos-ti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.
16 Kto sa ma zastane proti zlosynom a kto sa postaví za mňa proti páchateľom neprávosti?
17 Keby mi nebol na pomoci Hospodin, duša by mi bola takmer v ríši mlčania.
18 Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine.
19 Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy.
20 Či Ti je spojencom trón zvrátenosti, čo pôsobí biedu podmenom zákona?
21 Napádajú dušu spravodlivú a nevinnú krv odsudzujú.
22 Ale Hospodin je mojím hradom a môj Boh mi je skalou útočiska.
23 Odplatí im ich neprávosť a vykynoží pre ich zlo; vykynoží
ich Hospodin, náš Boh.
 
Amen
 
 
Sledovať ma môžete aj na Facebooku a Instagrame. 
Zverejnené: 4. septembra 2020

Súvisiace články

Ondrej Kolárovský

komunikátor, riaditeľ thinktank EVS
Pochádza z Bratislavy-Rače. Študoval teológiu na EBFUK v Bratislave, jeden semester aj na LTSP v USA. Pôsobil ako učiteľ, neskôr aj ako duchovný správca na ev. gymnáziu. Stál pri vzniku cirkevného zboru Košice – Terasa, cirkevnej škôlky, sociálno – misijného projektu Deti Afriky. Je šťastne ženatý a má 4 deti. Rád premýšľa o viere, živote a spoločnosti.

Posledné blogy

Chcemviac články

Loading RSS Feed

Idea-list.sk

Loading RSS Feed